CEDH

Rencontres Internationales
de Prague 2015 - Vidéo

HOMEOPATIE A PSYCHOTERAPEUTICKÉ DOPROVÁZENÍ DĚTÍ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM – MUDr. Patrick VACHETTE – Francie